เกี่ยวกับเรา

ตั้งแต่ปี 1956

แสงรุ้ง เป็นผู้นำด้านการผลิตสมุด และสินค้าแปรรูปจากกระดาษ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 ปัจจุบันแสงรุ้งได้เข้าสู่ทศวรรษที่ 7 และยังคงยึดมั่นในค่านิยมหลักเดิม ที่จะซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าเสมอไป

ไทม์ไลน์แสงรุ้ง

ก่อนหน้า

ผู้อพยพชาวจีนกวางตุ้ง ได้นำความรู้และกรรมวิธีการผลิตสมุด เข้ามาในประเทศไทย

1958

จดทะเบียนครั้งแรกในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด
แสงรุ้ง ก่อนย้ายโรงงานไปที่ ถนนราชประสงค์

1989

ร่วมก่อตั้ง สมาคมไทยค้ากระดาษและสมุด

2008

ย้ายที่ตั้งโรงงานอยู่ที่ ถนนราชพฤกษ์ และเพิ่มการลงทุนในกลุ่มเครื่องจักรสำหรับการผลิตสมุดสั่งทำพิเศษแบบไม่มีขั้นต่ำ ในราคาที่แข่งขันได้

ก่อนหน้า

1956

คุณปิยะ สัจยากร ผู้ก่อตั้งแสงรุ้ง ได้เรียนรู้และเริ่มผลิตสมุด โดยเช่าตึกแถวบนถนนทรงวาด เป็นที่ทำการแห่งแรก

1976

จดทะเบียนในนามบริษัท โรงงานสมุดแสงรุ้ง จำกัด และย้ายที่ตั้งโรงงานอยู่ที่ ถนนพระรามที่ 3

1989
เป็นต้นมา

เริ่มนำเข้าเครื่องจักรผลิตสมุดอัตรโนมัติจำนวนหลายสายการผลิตจากประเทศเยอรมัน มุ่งเน้นการผลิตสมุดสั่งผลิตพิเศษให้กับสถาบันการศึกษา สำนักงาน และหน่วยงานทั่วภูมิภาค

ปัจจุบัน

แสงรุ้งสามารถรองรับการผลิตสมุดได้กว่า 400,000 เล่มต่อวัน
และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ก่อนหน้า

ผู้อพยพชาวจีนกวางตุ้ง ได้นำความรู้และกรรมวิธีการผลิตสมุด เข้ามาในประเทศไทย

1956

ผู้อพยพชาวจีนกวางตุ้ง ได้นำความรู้และกรรมวิธีการผลิตสมุด เข้ามาในประเทศไทย

1958

จดทะเบียนครั้งแรกในนาม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุ้ง ก่อนย้ายโรงงานไปที่ ถนนราชประสงค์

1976

จดทะเบียนในนามบริษัท โรงงานสมุดแสงรุ้ง จำกัด และย้ายที่ตั้งโรงงานอยู่ที่ ถนนพระรามที่ 3

1989

ร่วมก่อตั้ง สมาคมไทยค้ากระดาษและสมุด

1989 เป็นต้นมา

เริ่มนำเข้าเครื่องจักรผลิตสมุดอัตรโนมัติจำนวนหลายสายการผลิตจากประเทศเยอรมัน มุ่งเน้นการผลิตสมุดสั่งผลิตพิเศษให้กับสถาบันการศึกษา สำนักงาน และหน่วยงานทั่วภูมิภาค

2008

ย้ายที่ตั้งโรงงานอยู่ที่ ถนนราชพฤกษ์ และเพิ่มการลงทุนในกลุ่มเครื่องจักรสำหรับการผลิตสมุดสั่งทำพิเศษแบบไม่มีขั้นต่ำ ในราคาที่แข่งขันได้

ปัจจุบัน

แสงรุ้งสามารถรองรับการผลิตสมุดได้กว่า 400,000 เล่มต่อวัน และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องต่อไป

วิสัยทัศน์ / ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ ด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า

ภารกิจ

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้าให้ได้มากที่สุด

เพื่อสังคม

เราแจกสมุดหลายหมื่นเล่มให้เด็กด้อยโอกาสในทุกๆปี​

หนึ่งในความภาคภูมิใจของ แสงรุ้ง คือเรายึดมั่นในปณิธานที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสู่สังคมผ่านรูปแบบต่างๆ มาโดยตลอด ทั้งบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน สบทบทุนให้แก่มูลนิธิต่างๆ เพราะ แสงรุ้ง เชื่อว่าเด็กไทยทุกคนควรที่จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้

เพื่อสิ่งแวดล้อม

ในทุกการทำงานของ แสงรุ้ง เรามุ่งเน้นที่จะสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุด เช่น การเลือกหมึกพิมพ์จากถั่วเหลือง (Soy Ink) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และการคัดแยกเศษวัตถุดิบเพื่อนำกลับไปรีไซเคิล

หากโรงเรียนหรือองค์กรใด ที่สนใจให้ แสงรุ้ง ช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน สามารถติดต่อได้ที่ 02-459-4711 (-17)
ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ 8:30น – 17:30น

ติดต่อเรา

วันทำการ