แบนเนอร์แสงรุ้ง

แฟลชแสงรุ้ง

Bookmark and Share

บริการของแสงรุ้ง นอกเหนือการผลิตสินค้าแปรรูปจากกระดาษส่งตามร้านค้าแล้ว ทางบริษัทฯมีการชำนาญในการผลิตสมุดสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า บริการนี้ครอบคลุมตั้งแต่การพูดคุยกับลูกค้าในเรื่องความต้องการของสินค้า จนกระทั้งการดูแลหลังการขาย โดยทีมงานที่มีประสบการณ์

ในทุกการบริการของแสงรุ้ง แสงรุ้งคำนึกถึง :

1) ราคาที่ยุติธรรมต่อลูกค้า
2) คุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับ
3) ส่งตรงเวลาตามแบบที่กำหนด
4) ความพึงพอใจของลูกค้า และการรับผิดชอบในสินค้าที่ลูกค้าไม่พอใจ
5) ผลกระทบต่อธรรมชาติ (เช่น กระดาษจากฟาร์ม, สีจากถั่วเหลือง และการบำบัดสีก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ)

หากลูกค้าต้องการที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจติดต่อกับทางบริษัท โปรดกดหน้าติดต่อเราบน website นี้