แบนเนอร์แสงรุ้ง

เกี่ยวกับบริษัท

Bookmark and Share
  • ภาพแสงรุ้ง1
  • ภาพแสงรุ้ง2
  • ภาพแสงรุ้ง3
  • ภาพแสงรุ้ง4
  • ภาพแสงรุ้ง5
  • ภาพแสงรุ้ง6

บริษัท โรงงานสมุดแสงรุ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2499 จดทะเบียนครั้งแรกในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด งานแสงรุ้ง โดยผู้ก่อตั้งคือ คุณปิยะ สัจยากร ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมไทยค้ากระดาษและสมุดแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2519 ห้างหุ้นส่วนจำกัด งานแสงรุ้ง ได้จดทะเบียนเป็น บริษัท โรงงานสมุดแสงรุ้ง จำกัด โดยมุ่งเน้นผลิตสมุดในรูปแบบต่างๆ เช่น สมุดตราโรงเรียน สมุดสั่งทำทุกชนิด สมุดบัญชี สมุดปกแข็ง สมุดบันทึก พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อีกมากมายในส่วนของกระดาษและงานสิ่งพิมพ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

นับตั้งแต่นั้นเรื่อยมา ทางบริษัทได้เริ่มต้นนำเข้าเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัยจำนวน 5 เครื่อง และเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติอีกหลายรายการ จากหลายประเทศ เช่น เยอรมันนี เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ทำให้ปัจจุบันทางบริษัทฯมีความสามารถรองรับการผลิตสมุดถึง 400,000 เล่มต่อวัน

ด้วยประสบการณ์เกือบ 60 ปีในวงการแปรรูปกระดาษ แสงรุ้งรับประกัน สินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทั้งราคาที่ยุติธรรม เพื่อตอบความต้องการของลูกค้าด้วยความจริงใจ พร้อมกันนี้บริษัทฯยังยึดมั่นอุดมการณ์ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และพร้อมที่จะปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ตลอดไป