แบนเนอร์แสงรุ้ง

เกี่ยวกับบริษัท

Bookmark and Share
  • ภาพแสงรุ้ง1
  • ภาพแสงรุ้ง2
  • ภาพแสงรุ้ง3
  • ภาพแสงรุ้ง4
  • ภาพแสงรุ้ง5
  • ภาพแสงรุ้ง6

Saengroong Books Factory Co., Ltd. was first established in 1956 as a partnership business. Main founder, Mr.Piya Satjayakorn is currently the Permanent President of the 'Thai Paper and Exercise Book Traders Association'. In 1976, Saengroong noticed an increasing demand in the paper-converting industry and registered the company as Saengroong Books Factory Co., Ltd. Since then, Saengroong imported 5 fully automatic machines and numerous semi-automatic machines from different countries, focuses mainly on manufacturing the made-by-order exercise books and related paper-converting products. Currently, in term of exercise books, Saengroong is capable of producing more than 400,000 quality pieces per day.

With nearly 60 years of experiences in the industry, Saengroong guarantees quality products with fair prices along with committing to meet the needs of all clients with upmost sincerity and honesty.